Zemní práce HOPE
Žebětín, Brno a blízké okolí

Provádíme zemní a výkopové práce. Nabízíme kontejnerovou dopravu a další služby v Žebětíně, Brně a blízkém okolí

O nás

Zemní práce HOPE

Naše služby jsou ideální pro:

výstavbu bazénů
výstavbu inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina)
výstavbu sklepů, čističek a jezírek
výstavbu jímek, septiků a kanalizací
hloubení základů
přípravu půdy a podloží
havarijní výkopy
základy rodinných domů
výkop pro izolace RD
přípravu sloupků na ploty
kopání rýh
bourání a demolici starých objektů
Zemní práce HOPE

Naše služby

Nabízíme kontejnerovou dopravu a kontejnery pro Žebětín, Brno a blízké okolí

Kontejer - zemní práce
Kontejnery přistavíme k Vám na místo
Odvezeme stavební suti
Odvezeme velkoobjemový odpad
Odvezeme zelený odpad
Přivezeme sypké hmoty a materiály
Přivezeme suchý beton
Přivezeme stavební materiál
Dovezeme písek z Bratčic
Dovezeme mulčovací kůru
Dovážíme beton
Dovážíme štěrk v různých frakcích: 4/8, 8/16, 16/22 atd.
Dovážíme všechny druhy sypkých materiálů
Poptejte kontejnerovou dopravu

Provádíme zemní a výkopové práce pro Žebětín, Brno a blízké okolí

Mini bagr - výkopové práce
Provádíme terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, včetně svahování
Jsme vybavení 4t bagrem včetně bouracího kladiva
Provádíme přípravu staveniště (např. sejmutí ornice, rozprostření ornice)
Provádíme úpravy komunikací
Zajišťujeme zahrnovací práce, například zásyp rýh a obsyp potrubí
Provedeme výkopy pro základy stavby
Provádíme výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojky
Specializujeme se na výkopy pro bazény, nádrže na dešťovou vodu
Jsme připraveni zajistit i další požadované zemní práce
Poptejte zemní / výkopové práce
arrow-right